long-den-khoa-ress-nmg

Long đền khóa RESS NMG

Tên sản phẩm: Lông Đền Khóa RESS NMG Dung cho trục: 6-12mm đơn vị tính   >>> Tham khảo thêm: Tổng hợp các loại lông đền tốt nhất...
phe-gai-chu-e-din-6799

Phe gài chữ E DIN 6799

Tên sản phẩm: Phe gài E DIN 6799 Vật liệu: Thép, inox 420 Tiêu chuẩn: DIN 6799 Tiêu chuẩn tương đương: CSN 022929; PN 85112; UNI 7434; Bảng...
phe-gai-lo-din-472

Phe gài lỗ DIN 472

Tên sản phẩm: Phe gài lỗ DIN 472 Vật liệu: Thép, inox 420 Tiêu chuẩn: DIN 472 Tiêu chuẩn tương đương: CSN 022931; PN 85111; UNI 7437; Bảng...
phe-gai-truc-din471

Phe Gài Trục DIN471

Tên sản phẩm: Phe gài trục din471 Vật liệu: Thép, inox 420 Tiêu chuẩn: Din471 Tiêu chuẩn tương đương: CSN 022930; PN 85111; UNI 7435; Bảng vẽ kỹ...