[Nên Xem] Khe hở trong của vòng bi NACHI (2022)

0
2961

Khe hở bên trong cùa vòng bi là khoảng cách giữa các vành vòng bi và viên bi thể hiện như hình 6.1 và 6.2. Tổng sự dịch chuyển qua lại theo hướng kính của các vành vòng bi tự do được gọi là khe hở hướng kính.

banner vòng bi

Tổng cộng sự dịch chuyển qua lại dọc trục của các vành vòng bi tự do được gọi là khe hở dọc trục. Thuật ngữ khe hở bên trong được xác định ở trạng thái khi không có bất kỳ lực tác động lên các vành vòng bi và các viên bi, nghĩa là trạng thái không tải.

Khi ở trạng thái ổn định, khi đo Khe hở bên trong vòng bi, lực đo được tác dụng lên vòng bi, xuất hiện một vài biến dạng do giãn nở của vành trong, vành ngoài và các viên bi sẽ làm cho khe hở bên trong đo được lớn hơn khe hở thực tế bởi sự giãn nở.

Tổng sự biến dạng do lực đo là không đáng kể đối với vòng bi đũa, nhưng phải được bù trừ khi tính toán khe hở bên trong đối với vòng bi tròn vì nó làm sai lệch kết qủa khe hở trong đo được. Giá trị khe hở bên trong được tính theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Quốc tế) và tiêu chuẩn hiệp hội vòng bi công nghiệp (BAS) Nhật Bản như sau:

Vòng bi tròn có rãnh sâu Vòng bi tròn tự lựa Vòng bi đũa trụ Vòng bi cà na Đối với mô tơ điện.

Vòng bi tròn có rãnh sâu Vòng bi đũa trụ Các loại vòng bi không theo tiêu chuẩn JIS (ISO) hoặc BAS sẽ dược tiêu chuẩn hóa bởi NACHI. Bảng 6.1 tới 6.6 thể hiện giá trị khe hở bên trong dối với vỏng bi NACHI.

Bảng 6.1 khe hở trong hướng kính của vòng bi tròn có rãnh sâu

Bảng 6.1 khe hở trong hướng kính của vòng bi tròn có rãnh sâu
Bảng 6.1 khe hở trong hướng kính của vòng bi tròn có rãnh sâu

Bảng 6.2 khe hở hướng kính của vòng bi tròn tự lựa (JIS))

Bảng 6.2 khe hở hướng kính của vòng bi tròn tự lựa (JIS))
Bảng 6.2 khe hở hướng kính của vòng bi tròn tự lựa (JIS))

Bảng 6.3.1 khe hở trong của vòng bi đũa trụ (Đường kính trong hình trụ) (JIS)

Bảng 6.3.1 khe hở trong của vòng bi đũa trụ (Đường kính trong hình trụ) (JIS)
Bảng 6.3.1 khe hở trong của vòng bi đũa trụ (Đường kính trong hình trụ) (JIS)

Bảng 6.3.2 khe hở trong hướng kính không thẻ hoán đổi của vòng bi trụ (Đường kính trong côn) (NACHI)

Bảng 6.3.2 khe hở trong hướng kính không thẻ hoán đổi của vòng bi trụ (Đường kính trong côn) (NACHI)
Bảng 6.3.2 khe hở trong hướng kính không thẻ hoán đổi của vòng bi trụ (Đường kính trong côn) (NACHI)

Bảng 6.4.1 Khe hở trong hướng kính của vòng bi cà na (đường kính trong hình trụ)

Bảng 6.4.1 Khe hở trong hướng kính của vòng bi cà na (đường kính trong hình trụ)
Bảng 6.4.1 Khe hở trong hướng kính của vòng bi cà na (đường kính trong hình trụ)

Bảng 6.4.2 Khe hở trong hướng kính của vòng bi cà na (đường kính trong côn)

Bảng 6.4.2 Khe hở trong hướng kính của vòng bi cà na (đường kính trong côn)
Bảng 6.4.2 Khe hở trong hướng kính của vòng bi cà na (đường kính trong côn)

Bảng 6.5 Khe hở trong của vòng bi côn lắp kép 2 dãy

Bảng 6.5 Khe hở trong của vòng bi côn lắp kép 2 dãy
Bảng 6.5 Khe hở trong của vòng bi côn lắp kép 2 dãy

Bảng 6.6.1 khe hở trong hướng kính của vòng bi tròn có rãnh sâu

Bảng 6.6.1 khe hở trong hướng kính của vòng bi tròn có rãnh sâu
Bảng 6.6.1 khe hở trong hướng kính của vòng bi tròn có rãnh sâu

Bảng 6.6.2 khe hở trong hướng kính của vòng bi trụ

Bảng 6.6.2 khe hở trong hướng kính của vòng bi trụ
Bảng 6.6.2 khe hở trong hướng kính của vòng bi trụ
Đam mê cơ khí trong máu rồi, biết gì chia sẻ đó, anh em cùng nhau chia sẻ nhé