IC CD4049 bộ đảo và đệm tín hiệu (6 Cổng logic NOT)

0
1428

IC CD4049 là IC chuyển đổi tín hiệu dựa trên chuẩn logic CMOS có sáu cổng NOT trong cùng một package duy nhất. Chúng ta có thể sử dụng cho các ứng dụng có điện áp cao vì có dải điện áp hoạt động từ 3V đến 18V.

Là một IC chuyển đổi mức logic cao thành thấp và thấp thành cao. Điện áp cao hơn 18V có thể làm hỏng vi mạch nhưng giá trị tín hiệu điện áp đầu vào có thể lớn hơn điện áp cấp, đặc biệt trong xử lý chuyển đổi mức logic.

Sơ đồ chân CD4049

Sơ đồ chân cho biết bộ đệm và chuyển đổi tín hiệu có 6 cổng NOT. Hai chân được đánh dấu là NC có nghĩa là không có kết nối.

Sơ đồ chân CD4049

Chi tiết cấu hình chân

IC có 16 chân. Mô tả của tất cả các chân được đề cập trong bảng dưới đây:

Số chân Tên chân Mô tả
1 VCC Chân cấp điện áp dương
3, 5, 7, 9, 11, 14 A, B, C, D, E, F Các chân đầu vào của cổng NOT
2, 4, 6, 10, 12, 15 G, H, I, J, K, L Chân đầu ra của cổng NOT
8 GND Chân nối đất của mạch
13, 16 NC Không kết nối

Đặc tính CD4049

 • IC đảo tín hiệu có thể chuyển đổi mức logic cao thành mức logic thấp
 • Dòng source và sink cao vì có khả năng điều khiển 2 tải chuẩn TTL ở 5V trên dải nhiệt độ cho phép.
 • Kiểm tra đạt tỷ lệ 100% cho dòng điện tĩnh khi ở 20 V
 • Dòng đầu vào tối đa 1 µA ở 18 V và có dải nhiệt độ cho phép của tất cả các package, có dòng 100 nA ở 18 V ở điều khiện 25 ° C
 • Mức giá trị tham số 5V, ​​10V và 15V
 • Có package 16 chân PDIP, SOIC, TSSOP, SO.
 • Có mạch bảo vệ đầu vào đặc biệt để bảo vệ chống phóng điện.

Các IC tương tự

 • HEF4049B
 • IC chuyển đổi tín hiệu 74HCT04
 • IC chuyển đổi tín hiệu Schmitt trigger 74LS14
 • CD4050B

 Nơi ứng dụng

Có thể sử dụng IC này để tạo các bộ tạo xung clock và bộ dao động đơn giản. IC CD4049 có thể được sử dụng trong tất cả các ứng dụng hoạt động dựa trên hai trạng thái logic 0 hoặc 1, ví dụ như trong đèn LED, đèn đường tự động, v.v.

Có thể thiết kế mạch chuyển đổi đơn giản, mạch nhân đôi điện áp và mạch dao động sóng xung vuông bằng cách sử dụng vi mạch này. Cũng có thể hữu ích trong việc đảo tín hiệu đầu ra.

Cách sử dụng CD4049

Nguyên lý hoạt động của IC rất đơn giản vì chỉ đảo ngược tín hiệu đầu ra.

Bảng trạng thái

Bảng trạng thái của cổng NOT:

Đầu vào Đầu ra
0 1
1 0

Tất cả các cổng NOT bên trong vi mạch sẽ hoạt động tương tự nhau.

Mạch ví dụ

Bây giờ, chúng ta sẽ xem một số mạch ví dụ sử dụng IC chuyển đổi tín hiệu CD4049.

Mạch tạo xung

Có thể thiết kế mạch tạo xung bằng cách sử dụng một điện trở, tụ điện và IC CD4049 như trong sơ đồ dưới đây.

Mạch tạo xung

Tần số đầu ra được tính bởi phương trình sau:

F = 1 / 1,39xRxC

Mạch đèn pin sử dụng đèn LED

Tương tự, chúng ta cũng có thể thiết kế mạch đèn pin đơn giản bằng cách sử dụng CD4049. Có thể thấy từ sơ đồ, đầu ra của Gate1 kết nối với đầu vào của Gate 2 và đầu ra của Gate 2 với đầu vào của Gate 3.

Đầu ra của Gate 3 mắc nối tiếp với 3 đèn LED khác. Ba đèn LED được sử dụng để chiếu sáng và được mắc nối tiếp để tiết kiệm pin.

Mạch đèn pin sử dụng đèn LED

Điện trở và tụ điện sử dụng trong mạch sẽ khuếch đại tín hiệu. Khi đầu vào ở chân 7 có mức logic thấp, đầu ra ở chân 2 sẽ ở mức logic cao và đèn LED sẽ phát sáng. Led sẽ tắt khi tín hiệu logic cao được cấp vào chân 7.

Ứng dụng CD4049

IC thường được sử dụng để chuyển đổi mức logic. Một số ứng dụng khác bao gồm:

 • Thiết kế bộ tạo dao động sóng xung vuông
 • Mạch nhân đôi điện áp
 • Bộ chuyển đổi chuẩn CMOS sang chuẩn DTL hoặc TTL
 • Chuyển đổi hoặc bật/tắt mạch
 • Bộ điều khiển dòng sink và source

Sơ đồ 2D CD4049

Sơ đồ 2D của package DIP giúp thiết kế bảng mạch in PCB. Có thể tải datasheet của IC để biết thêm các package 2D khác datasheet

Sơ đồ 2D CD4049

>>> Mời anh em xem thêm

Tôi là một người làm việc trong lĩnh vực cơ khí, thiết bị công nghiệp....Blog là nơi tôi chia sẻ thông tin hữu ích đến các bạn đọc.
Subscribe
Notify of
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments