74LS86 IC 4 cổng XOR hai đầu vào 

0
1315

IC 74LS86 có 4 cổng XOR 2 đầu  vào. Có ba loại cổng AND , NOT và cổng NAND nhưng với các cổng này, chúng tôi có thể làm nhiều cổng khác tùy theo yêu cầu. 

Đôi khi ba cổng này không đáp ứng được yêu cầu thì các cổng mới có thể được thiết kế với sự kết hợp của ba cổng AND, NOT, OR. Khi chúng ta kết hợp các cổng này, chúng ta sẽ tạo ra nhiều cổng và XOR là một trong số đó. 

Cổng XOR là cổng logic với sự kết hợp của hai cổng NOT, hai AND và một cổng OR. Trạng thái đầu ra chỉ nhận mức LOW ở cùng một đầu vào.

Giới thiệu 74LS86

Các cổng XOR có thể được thiết kế với một bóng bán dẫn hoặc với các cổng khác nhưng sẽ tạo ra một mạch có kích thước lớn, để giải quyết vấn đề này chúng ta sử dụng IC 74LS86.

IC 7486 tích hợp 4 cổng XOR bên trong. IC có kích thước nhỏ hơn và nó có bảo vệ tốc độ bên trong. Nó cũng có nhiểu package giải quyết yêu cầu sử dụng IC trong các thiết bị khác nhau.

Đầu ra của IC có dạng TTL giúp nó tương thích để sử dụng với các thiết bị và bộ vi điều khiển TTL khác. IC được sử dụng rộng rãi trong việc thiết kế bộ cộng logic.

Sơ đồ chân 74LS85

Cấu hình chân của cổng XOR 74LS86 được hiển thị dưới đây. Chi tiết của tất cả các chân được liệt kê trong bảng.

Sơ đồ chân 74LS85 

Ứng dụng 74LS86 ở đâu

Các chân Mô tả chi tiết
A1 Chân 1 74LS86 có bốn cổng XOR và chân 1 sẽ được sử dụng làm chân đầu vào đầu tiên. Nó sẽ sử dụng để nhận dữ liệu vào của cổng XOR đầu tiên trong IC.
B2 Chân 2 Chân 2 sẽ sử dụng làm chân đầu vào thứ hai. Nó cũng sẽ sử dụng để nhận dữ liệu vào cổng XOR đầu tiên.
Y1 Chân 3 Chân 3 là chân đầu ra của cổng XOR đầu tiên. Nó là chân để nhận dữ liệu đầu ra từ cổng XOR đầu tiên.
A2 Chân 4 Chân 4 sẽ được sử dụng làm chân đầu vào đầu tiên cho cổng XOR thứ hai trong IC.
B2 Chân 5 Chân 5 cũng sẽ sử dụng làm chân đầu vào thứ hai cho cổng XOR thứ hai trong IC.
Y2 Chân 6 Chân 6 là chân đầu ra của cổng XOR thứ hai của IC. Nó sẽ kích cấp đầu ra ở cổng XOR thứ hai.
GND Chân 7 Chân 7 sẽ được sử dụng làm chân nối đất. 
Y3 Chân 8 Chân 8 là một chân đầu ra được sử dụng để xuất đầu ra từ cổng XOR thứ ba.
A3 Chân 9 Chân 9 là một chân đầu ra được sử dụng để nhận đầu vào đầu tiên đến cổng XOR thứ ba trong IC.
B3 Chân 10 Chân 10 cũng là một chân đầu ra được sử dụng để đưa đầu vào thứ hai đến cổng XOR thứ ba trong IC.
Y4 Chân 11 Chân 11 là một chân đầu ra. Nó được sử dụng để kích đầu ra từ cổng XOR thứ tư.
A4 Chân 12 Chân 12 là một chân đầu vào được sử dụng để nhận đầu vào đầu tiên đến cổng XOR thứ tư của IC.
B 4 Chân 13 Chân 13 cũng là một chân đầu ra được sử dụng để gửi đầu vào thứ hai đến cổng XOR thứ tư của IC.
VCC Chân 14 VCC là một chân cấp nguồn cho IC.

74LS86 tuân theo các cổng logic cơ bản AND, OR và NOT. Các 7486 bao gồm một mạch logic sử dụng hai cổng AND, hai cổng NOT và một cổng OR. 

Cổng NOT sẽ được sử dụng tại các chân đầu vào và đồng thời đầu vào sẽ được cấp cho các cổng AND mà không cần đảo ngược. 

Ứng dụng 74LS86 ở đâu

Sau đó đầu ra từ cả hai cổng AND sẽ được đưa đến cổng OR và đầu ra cuối cùng sẽ được nhận thông qua cổng OR. Đây là mạch sau đây.

Cổng OR chỉ cho đầu ra mức THẤP khi cả hai đầu vào đều THẤP, ở đây cổng NOT và AND đang lọc trạng thái cả hai trạng thái đều mức CAO để đưa về phía cổng OR.

Điều này tạo nên mạch cổng XOR. Cổng XOR cũng có thể được tạo thành với các kết hợp khác, nhưng mỗi cổng XOR sẽ cung cấp đầu ra cụ thể trên các đầu vào khác nhau. 

Các kết quả đầu vào và đầu ra có thể được biểu diễn bằng bảng trạng thái dưới đây.

Bảng sự thật 7486

BẢNG SỰ THẬT
ĐẦU VÀO ĐẦU RA
A B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Ví dụ mạch sử dụng 74LS86

Trong ví dụ về 74LS86, chúng tôi sẽ thiết kế một bộ cộng đầy đủ. Trong bộ cộng đầy đủ, chúng tôi sẽ sử dụng hai cổng XOR, hai cổng AND và một cổng OR. 

Một cổng XOR duy nhất có thể được sử dụng làm bộ cộng một nửa nhưng trong 1 bộ cộng, chúng tôi không thể thực hiện được.

Bộ cộng đầy đủ một bit 74LS86

Ở đây chúng ta sẽ thiết kế một tổ hợp mà chúng ta sẽ có thể thiết kế một bộ cộng đầy đủ bằng cách sử dụng 74LS86. Trong mạch sẽ có ba đầu vào. 

Hai đầu vào đầu tiên sẽ được sử dụng để nhập hai bit đầu vào và chân thứ ba sẽ được sử dụng làm chân bit nhớ. 

Bộ cộng đầy đủ mà chúng ta đang thiết kế ở đây chỉ dành cho hai bit nhưng chúng ta có thể gắn nhiều bộ cộng đầy đủ để thêm nhiều dữ liệu bit đơn hơn. Đây là mạch.

Bộ cộng đầy đủ một bit 74LS86

Bộ cộng 2 bit đầy đủ 74LS86

Mạch cộng đầy đủ sẽ cho đầu ra bằng cách thêm phần bit nhớ và hai đầu vào. Tổng sẽ được biểu diễn bằng một số nhị phân và sẽ được nhận từ đầu ra của cổng XOR thứ hai. 

Thực hiện giá trị còn lại từ tổng và nó cũng sẽ được nhận dưới dạng nhị phân. Trong mạch cộng đầy đủ khi chúng ta cần thêm nhiều chữ số nhị phân, chúng ta sẽ sử dụng giá trị bit nhớ làm giá trị thực cho mạch khác. Đây là mạch.

Bộ cộng 2 bit đầy đủ 74LS86

Trong mạch này, chúng ta có thể thấy rằng giá trị của bộ cộng thứ nhất trở thành giá trị của bộ cộng thứ hai. Quá trình này sẽ tiếp tục mở rộng và chúng ta có thể thiết kế nhiều bộ cộng chỉ bằng cách làm theo mạch này. 

Bộ cộng logic cơ sở cũng có IC nhưng mạch dựa trên logic này sẽ giúp chúng ta tạo bộ cộng trong trường hợp khẩn cấp hoặc chúng ta có giới hạn sử dụng bộ cộng được tạo sẵn. 

Tốc độ và hiệu quả của bộ cộng sẽ giống như bộ cộng do công ty sản xuất nhưng kích thước của nó sẽ lớn hơn.

Các đặc tính của cổng 74LS86 XOR

 • Một vi mạch duy nhất cung cấp bốn cổng XOR ở các kích cỡ khác nhau.
 • IC cung cấp đầu ra ở dạng TTL, giúp nó tương thích với các thiết bị TTL và vi điều khiển khác.
 • IC có nhiều dạng package SOIC, PDIP và SOC.
 • Sử dụng nguồn điện duy nhất sử dụng để cấp nguồn cho cả bốn cổng.
 • IC 74LS86 có thể được sử dụng như một cổng XOR duy nhất mà không ảnh hưởng đến các cổng khác.
 • Giá thành của nó thấp hơn nhiều so với cổng XOR làm bằng bóng bán dẫn.

Thông số kỹ thuật 74LS86 XOR

 • Điện áp nguồn cấp cho IC là 4,75 đến 5,25. Nguồn tối đa lên đến 7V.
 • Dòng đầu ra ở trạng thái mức CAO là -0,4mA và cho trạng thái mức THẤP là 8,0mA
 • IC có thể hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ 0 đến 70 độ.
 • Dải điện áp đầu vào cho trạng thái mức CAO nhỏ nhất là 2,0V và 0,8V ở trạng thái THẤP.
 • Diode kẹp đầu vào có thể bảo vệ lên đến 1.5V.
 • IC có thời gian trễ lan truyền cho trạng thái mức CAO trong 22ns và cho trạng thái THẤP trong17ns.

Ứng dụng IC 74LS86

 • Nó được sử dụng để làm bộ cộng.
 • IC có nhiều công dụng trong mạng truyền dẫn.
 • Server cũng có nhiều ứng dụng với cổng XOR.
 • Cổng XOR cũng được sử dụng trong phát hiện trình tự dữ liệu nhị phân.

⏭️ Anh em có thể xem thêm:

Tôi là một người làm việc trong lĩnh vực cơ khí, thiết bị công nghiệp....Blog là nơi tôi chia sẻ thông tin hữu ích đến các bạn đọc.
Subscribe
Notify of
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments